Faşizmi Nasıl Durdururuz

Faşizmi Nasıl Durdururuz

Paul Mason’un kaleme aldığı “Faşizmi Nasıl Durdururuz Tarih, İdeoloji, Direniş” geçmişten bugüne faşizmin kökeni, ideolojisi ve faşizme karşı direniş mücadelesini anlatıyor. Faşizmin geçmişte kalan bir korku hiâyesi olduğunu düşünenlerin aksine güncel sorunlardan beslenen ve sürekli yenilenen bir kabus olduğunun altını çizen kitap İdeoloji, Tarih ve Direniş olmak üzere iç bölümden oluşuyor.

“Karakteristik olarak tarihçiler faşizmi üç bakış açısından çalıştılar: Bir ideoloji, bir hareket ve bir rejim olarak. Bu üç bakış açısının her biri kabul edilebilir olmakla birlikte, bu kitabın önermesi, faşizmin yalnızca bir sürecin çıktısı olarak ele alındığında bütünüyle anlaşılabileceğidir: Bilhassa, milyonlarca insanın hayatını karışıklık içinde bırakıp öz saygılarına gölge düşüren, bir dizi yalana inanmaları için özlem yaratmakla kalmayıp onları bizatihi bu yalanların yaratılması ve yayılmasının etkin bir parçası kılan bir sürecin.